De förflyttar berg i jakt på bra grus
Tillsammans med sin kompanjon, Olle, driver Jörgen Pihlo sedan fem år Lisebro Grus utanför Alvesta, där de i egen bergtäkt bryter sten som sedan förvandlas till användbart material i olika storlek, från fint stenmjöl till grövre grus. Olle startade Lisebro Grus innan Jörgen kom med som delägare, men det var först när de gick ihop som företaget ombildades till aktiebolag. Idag bryter de mellan 80 000 och 100 000 ton sten per år.

Kunderna finns bland större byggföretag, vägentreprenörer, elbolag, lantbrukare och privatpersoner, som i olika utsträckning och skilda former behöver stenmjöl, matjord eller grus för vägfyllnad, odlingsjord, husgrunder, fyllnad till kabeldragningar och så vidare. Och efterfrågan på bra grus är stor, Lisebro Grus har knappt märkt att det har varit och är lågkonjunktur.
- Vi har faktiskt ökat omsättningen varje år sedan starten, det finns stort behov av högkvalitativt grus. Vi har ett kulkornsvärde som ligger runt sju, vilket är ett mått på hårdheten och ett mycket bra värde, berättar Jörgen.
De har tillåtelse att bryta upp till 200 000 ton om året i bergtäkten de förfogar över, sådant styrs av kontrakt med myndigheterna, men förhoppningen är att kunna utöka brytningen framöver, för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan och kanske växa något. Men i Lisebro Grus är det för tillfället inte aktuellt med nyanställningar, Jörgen och Olle är ensamma i företaget och arbetar med inhyrda, enskilda entreprenörer för krossning och frakt av gruset och materialet de förädlar.
- Vi samarbetar med några firmor i trakten som vi känner väl, det är viktigt att kunna lita på varandra, menar Jörgen.

Beroende på vilken slutprodukt som skall tas fram krossas och filtreras den ursprungliga stenen på ett raffinerat sätt för att få fram allt ifrån stenmjöl av finaste slag till det grövre gruset.
- Vi arbetar brett och tar fram en stor mängd olika grovlekar. För oss är det lika viktigt att tillgodose en lantbrukares behov av matjord som de större kundernas efterfrågan på grus till vägbyggen. Tillgänglighet är en av våra styrkor både när gäller materialet och att kunna nå oss, berättar Jörgen.
Många kunder med av olika storlek är bättre än enstaka större, är övertygelsen hos Lisebro Grus. Den synen har hjälpt dem växa stadigt under sina fem år.
- De små kunderna kan vara stora imorgon, det gäller att hålla hög servicenivå över hela linjen, avslutar Jörgen.

Lisebro Grus

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0705-17 70 36


Email:
jorgen@pihlo.se

Adress:
Lisebro Grus
Lisebro
34242 Alvesta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN